FRAMTIDENS KOMMUNIKATION UTAN EGEN SYSTEMINVESTERING

Vi möjliggör nordisk slutkundsmarknad
och elhandlarcentrisk affärsmodell - för alla!

uClearing är nu del i Props-gruppen och byter namn till "Props Utility Services"

Under 2019 har Props Utility Solutions ("Props") stärkt och breddat sitt befintliga affärsområde genom att köpa upp uClearing och göra bolaget till naturlig del i Props-gruppen. I samband med detta byter uClearing namn till "Props Utility Services".

För de två bolagen innebär detta att man nu tillsammans kan intensifiera arbetet ytterligare med att fortsätta vara det självklara marknadsledande valen för nordiska energibolag vad gäller både System och Tjänster inom områden som "fakturering", "mätvärdesdatabas" och "leverantörsbyten".

Ytterligare områden som nu förstärks och utökas är SaaS, Managed Services (Props tar hand om hela verksamhetsområden åt Köparen) och konsulttjänster inom Management, Back-office och Drift.

För bolagens nuvararande och potentiella kunder innebär det strategiska uppköpet att marknadserbjudandet säkras ytterligare inför framtidens hanterande av "elhandlarcentrisk affärsmodell", "nordisk slutkundsmarknad" samt kommunikation till- och från nuvarande och kommande datahubbar i Norden.

Du kommer till Props-gruppens hemsida via denna länk (www.props.se).

Tveka inte att kontakta någon av nedanstående för ytterligare information eller för att boka in ett möte där vi presenterar våra attraktiva lösningar och tjänster;

Props Utility Solutions

Magnus Nordlöf, vd
magnus.nordlof@props.se
072 - 580 4405

Props Utility Services

Anders Billving, vd
anders.billving@props.se
070 - 756 7218

Props Group

Hemsida: www.props.se
Försäljning: sales@props.se
Information: info@props.se

Props Utility Services (Props) är en 100% oberoende system- och tjänsteleverantör för flexibel kommunikation och informationsöverföring mellan aktörer på den europeiska energimarknaden.

Vår tjänst "uClearing" erbjuder ett stort antal centraliserade del-tjänster som möjliggör för aktörer på energimarknaden (t.ex. elhandlare och nätägare) att undvika dyra och tidskrävande systeminvesteringar. Man kan istället fortsätta använda sina nuvarande system med tillhörande befintliga data- och kommunikationsformat. Tjänsten "uClearing" ser till att inkommande och utgående dataflöden anpassas till de format och regelverk som för tillfället är aktuella på den snabbt föränderliga marknaden.


Kontakta oss genom att klicka här

Snabbinformation om
tjänsten "uClearing"

Om tjänsten uClearing

uClearing är en central tjänst för flexibel kommunikation mellan aktörer på den europeiska energimarknaden.
Läs mer

Nordisk slutkundsmarknad

Via uClearing kan fakturarader och prisinformation skickas till vilken nordisk (europeisk) elhandlare som helst.
Läs mer

Elhandlarcentrisk affärsmodell

uClearing möjliggör för nätägare att skicka fakturaunderlag i det format som de själva föredrar.
Läs mer

Dagens och framtidens format & kommunikation

Tjänster hos Props gör att ni kan skicka- och ta emot data i gamla format även då regler kräver annat.
Läs mer

Centrala data-hubbar

uClearing kommunicerar automatiskt till- och från samtliga nödvändiga data-hubbar i Europa.
Läs mer

Fakturering, anläggningsinfo. etc.

Props erbjuder tjänster för automatisk komplettering av anläggningsdata, fullständig hantering av leverantörsbyten, mätvärdeshantering samt hela faktureringsprocessen.
Läs mer

Viktiga ledord för
oss på Props

Ansvar

Integration

Övervakning

Kvalitet

Detta appliceras för alla våra tjänster, som presenteras här