FRAMTIDENS KOMMUNIKATION UTAN EGEN SYSTEMINVESTERING

Vi möjliggör nordisk slutkundsmarknad
och elhandlarcentrisk affärsmodell - för alla!

Utility Clearing House (uClearing) är en 100% oberoende tjänsteleverantör för flexibel kommunikation och informationsöverföring mellan aktörer på den europeiska energimarknaden.

uClearing erbjuder ett stort antal centraliserade tjänster som möjliggör för aktörer på energimarknaden (t.ex. elhandlare och nätägare) att undvika dyra och tidskrävande systeminvesteringar. Man kan istället fortsätta använda sina nuvarande system med tillhörande befintliga data- och kommunikationsformat. uClearing ser till att inkommande och utgående dataflöden anpassas till de format och regelverk som för tillfället är aktuella på den snabbt föränderliga marknaden.


Kontakta oss genom att klicka här

Snabbinformation om
uClearing

Om oss

uClearing är en central tjänst för flexibel kommunikation mellan aktörer på den europeiska energimarknaden.
Läs mer

Nordisk slutkundsmarknad

Via uClearing kan fakturarader och prisinformation skickas till vilken nordisk (europeisk) elhandlare som helst.
Läs mer

Elhandlarcentrisk affärsmodell

uClearing möjliggör för nätägare att skicka fakturaunderlag i det format som de själva föredrar.
Läs mer

Dagens och framtidens format & kommunikation

Tjänster hos uClearing gör att ni kan skicka- och ta emot data i gamla format även då regler kräver annat.
Läs mer

Centrala data-hubbar

uClearing kommunicerar automatiskt till- och från samtliga nödvändiga data-hubbar i Europa.
Läs mer

Fakturering, anläggningsinfo. etc.

uClearing erbjuder tjänster för automatisk komplettering av anläggningsdata, fullständig hantering av leverantörsbyten, mätvärdeshantering samt hela faktureringsprocessen.
Läs mer

Viktiga ledord för
oss på uClearing

Ansvar

Integration

Övervakning

Kvalitet

Detta appliceras för alla våra tjänster, som presenteras här