CENTRALA HUBBAR

uClearing ser till att du kommunicerar med rätt hubb,
i korrekt format och med komplett data

Varje enskilt land bygger upp egna "hubbar" (databaser) för insamling och distribution av grundläggande information som t.ex. anläggningsinformation, avläsningar, etc. Mycket tyder på att det dessutom utvecklas parallella liknande databaser och hubbar i flera länder.

Props clearing-tjänst uClearing kommunicerar direkt till- och från samtliga hubbar och databaser i Europa (inte bara Norden) där det är nödvändigt. Det gör att tjänster från Props kan användas av många typer av aktörer inom energimarknaden (t.ex. nätägare, elhandlare, etc.) både för att distribuera, hämta och uppdatera information i dessa hubbar och databaser.

Tjänsten uClearing ser till att rätt hubb (eller databas) används, och att information mellan aktör och hubb transporteras på det sätt och i det format som respektive part önskar eller kräver. Tack var det behöver de europeiska aktörerna inte anpassa sina format och specar efter samtliga regler och önskemål i alla inblandade länder.