ELHANDLARCENTRISK AFFÄRSMODELL

Slutkunden får bara en faktura från en enda part

Elhandlarcentrisk Affärsmodell handlar om att den valda elhandlaren ska vara slutkundens enda fakturerande motpart.

Detta innebär att elhandlaren måste kunna fakturera allt det som slutkundens nätbolag normalt gör, och det måste ske med nätägarens underlag och prisplaner samt dessutom eventuella färdiga faktura-rader (produkt- eller tjänsteinformation om utförd tjänst plus färdiguträknat belopp att fakturera).

Tack vare Props tjänst uClearing kan nätägaren lämna ifrån sig detta underlag på det sätt som nätägaren föredrar, oavsett vilka internationella standarder som fastställs. 

uClearing ser sedan till att mottagaren (elhandlaren) får informationen i ett korrekt format med ett kvalitetssäkrat innehåll.

Även mottagaren (elhandlaren) har möjlighet att få informationen på ett indivuduellt anpassat sätt (inklusive innehållsanpassning) från uClearing.