PROPS ÄR FRAMTIDEN!

Hanterande av dagens och framtidens format & kommunikation - utan egen systeminvestering

En av huvudfunktionerna som erbjuds av Props via tjänsten uClearing är att absorbera och korrigera skillnaderna mellan (a) vad aktörerna i energibranschen (t.ex. nätägare och elhandlare) faktiskt kan utbyta för information, (b) hur detta kan ske, (c) i vilket format det kan göras samt (d) vad branschstandard och lag  i respektive land kräver.

Den internationella utvecklingen i energibranschen accelererar kraftigt och alla berörda aktörer i hela Norden (eller Europa) kan omöjligen alltid hålla sina kommunikations-, mätvärdes- och faktureringssystem 100% uppdaterade vad gäller format och innehåll vid internationellt (eller lokalt) utbyte av fakturaunderlag.

uClearing hanterar skillnaderna hos alla parter så att alla får den information man vill ha, på det sätt man klarar av och i det format varje aktör föredrar att få det lokalt.

Det gör att uClearing möjliggör för alla parter på marknaden att alltid kunna kommunicera med varandra, även om alla parter inte väljer att hela tiden vara uppdaterade med senaste filformaten, senaste kommunikationssätten eller senaste versionerna på datainnehåll vid informationsutbyte. Dessa format, versioner etc. kan istället uppgraderas och utvecklas när den egna verksamheten kräver det.