NORDISK SLUTKUNDSMARKNAD

Nordiska elanvändare kan välja valfri elhandlare i Norden

Nordisk Slutkundsmarknad innebär att en slutkund kan välja vilken nordisk elhandlare som helst, oberoende av vilket land man har sin anläggning i och/eller vilken nätägare man tillhör.

Utility Clearing House tillser att det nordiska leverantörsbytet sker på ett korrekt sätt, samt att den nordisk elhandlare som slutkunden valt sedan får samtliga avläsningar vid rätt tillfälle, i korrekt format och med kvalitetssäkrat innehåll.

Tjänsten från Utility Clearing House anpassar kommunikationssätt och formatinnehåll efter format, lagar och krav i både avsändar- och mottagarlandet och dessutom efter respektive enskild aktörs önskemål. Givetvis erbjuds fullständig egen kontroll över informationsflödet i form av åtkomst & visualisering av loggar, felrapporter samt dessutom via aktiva återkopplingar till berörd part.

Alla nordiska elnät och elhandlare kan ansluta sig till Utility Clearing House utan krav på att behöva anpassa sig efter mottagar- eller avsändaraktörens landstillhörighet. Redan nu är tjänsten uppsatt att kunna hantera aktörer från hela Europs, och inte bara Norden.