PROPS UTILITY SERVICES

Europas första clearing house för energimarknaden

Props tjänst "uClearing" är en 100% oberoende central tjänst för informationsöverföring mellan aktörer på den europeiska energimarknaden.

Nya lagar och externa krav gör att kostnader för nätägare och elhandlare skjuter i höjden då förändringskrav kontinuerligt kommer kring (a) vilken  information som ska göras tillgänglig för andra samt (b) hur denna information ska göras åtkomlig.

Med hjälp av uClearing öppnas nu möjligheten för aktörer på energimarknaden (t.ex. elhandlare och nätägare) att undvika kostsamma och tidskrävande investeringar för att anpassa sig till omgivningens lagar & krav. Man kan istället fortsätta använda befintliga data- och kommunikationsformat tills den dag då den Egna verksamheter kräver annat.

Denna typ av problem-absorberande och möjliggörande tjänst benämns internationellt som "Clearing".

Grundarna av Props har bakgrund från både energibranschen och den internationella GSM-världen. De var med under tidigt 90-tal och startade samt utvecklade det som sedan blev GSM-världens största centrala Clearing- och Kommunikationsplattform. Sedan 2003 har de tagit fram systemlösningar för europeiska energibolag.