TJÄNSTER ISTÄLLET FÖR SYSTEM

Fristående tjänster som skapar
frihet och flexibilitet för energibolag

Clearing, nordisk slutkundmarknad

Komplett clearing-funktionalitet för centraliserat möjliggörande av nordisk slutkundsmarknad och flexibel datakommunikation mellan energibolag.

Läs mer


Clearing, nordiska hubbar
Komplett clearing-funktionalitet för flexibel och kostnadseffektiv datakommunikation till- och från nordiska datahubbar.

Läs mer


Fakturering
Fullständig hantering av er fakturering, med tilläggstjänster som kundtjänst, reskontra, betalningar, påminnelser och inkasso.

Komplettering av sälj- och anläggningsinformation
Granskning, kvalitetssäkring, komplettering och uppföljning av säljinformation i säljprocessen, t.ex. korrigering av fel och automatisk komplementering av saknad anläggningsinformation.

Mätvärdeshantering
Insamling, granskning, konvertering, komplettering, kvalitetssäkring och leverans av korrekta och kompletta mätvärden.
Läs mer

Clearing, elhandlarcentrisk affärsmodell
Komplett clearing-funktionalitet för centraliserat priseffektivt möjliggörande av elhandlarcentrisk affärsmodell. 

Läs mer


Leverantörsbyten
Komplett aktivering av era nya kunder samt aktiv uppföljning och återrapportering.

Timavräkning och Schablonavräkning
Framtagande av preliminära- och slutliga andelstal per leverantör och balansansvarig, daglig timavräkning per nätområde samt automatiska rapporteringar till korrekta mottagare.
Läs mer

För-prissatt data
Hantering av redan prissatt data från era motparter samt omvandling av informationen till de format och de parametrar Ni föredrar som mottagare (inklusive skapande av prislistor). Tjänst finns dessutom för prissättning av era utgående filflöden och händelser innan det skickas vidare till mottagare.
Läs mer
 

Kontakta oss för mer information (e-mail)